Instalacija WordPressa

Korak 1: Preuzimanje i raspakivanje

Preuzmite i raspakujte WordPress sa sljedeće adrese:

https://bs.wordpress.org/download

 • Ako želite instalirati WordPress na web server, preuzmite WordPress paket na vaš računar pomoću web preglednika i raspakujte arhivu.
 • Ako koristite FTP, preskočite sljedeći korak – dodavanje na server je opisano kasnije.
 • Ako imate shell pristup vašem web serveru i znate kako koristiti Linux serversku konzolu, WordPress možete preuzeti direktno na vaš web  server pomoću komande wget (ili lynxili pomoću nekog drugog web alata za konzolu). Potrebno je izvršiti sljedeće naredbe:
  • wget https://bs.wordpress.org/latest-bs_BA.tar.gz
  • Zatim, raspakujte arhivu pomoću naredbe:
   tar -xzvf latest-bs_BA.tar.gz 

  WordPress paket će biti raspakovan u folder pod nazivom wordpress, na istoj lokaciji na koju ste preuzeli latest-bs_BA.tar.gz.

Preporučujemo vam da WordPresss paket raspakujete u vašem /www/, /home/admin/ ili nekom drugom folderu u kojem se nalaze datoteke za vaše domene.

Korak 2: Kreiranje baze i korisnika

Postoji mogućnost da je vaša hosting kompanija već kreirala bazu podataka koju možete koristiti za vaš WordPress ili postoji automazirani proces pomoću kojeg bazu možete jednostavno kreirati. Za detaljnije informacije, pogledajte forume ili često postavljana pitanja na stranicama vašeg hostinga ili u vašoj serverskoj kontrolnoj ploči.

Ako je potrebno da bazu podataka kreirate ručno, u narednim rečenicama bit će opisani načini kreiranja baze podataka na najčešće korištenim konfiguracijama.

Ako imate samo jednu bazu podataka i već je koristite za neku drugu instalaciju, WordPress je moguće instalirati i u toj bazi podataka. Ne zaboravite da je u ovom slučaju potrebno da upišete jedinstveni prefiks za WordPressove tabele kako bi se izbjegla mogućnost postojanja tabela sa istim imenom.

 cPanel

Ako vaš hosting koristi cPanel serversku kontrolnu ploču onda možete koristiti ove jednostavne instrukcije kako biste kreirali vašu bazu podataka i korisnika.

  1. Prijavite se na vaš cPanel.
  2. Kliknite na MySQL Database Wizard ikonu koja se nalazi u Databases sekciji.
  3. U Step 1. Create a Database unesite naziv baze podataka i kliknite na Next Step.
  4. U Step 2. Create Database Users unesite korisnika baze podataka i šifru za tog korisnika. Preporučujemo vam da koristite neku jaku šifru (kombinaciju slova i brojeva). Zatim, kliknite na Create User.
  5. U Step 3. Add User to Database kliknite na kvadratić pored “All Privileges” a zatim na Next Step.
  6. U Step 4. Complete the task zabilježite naziv baze podataka i korisnika. Zapišite sljedeće vrijednosti: hostname, username, database name i šifru koju ste odabrali u drugom koraku. (hostname će u većini slučajeva biti localhost.)

phpMyAdmin

Ako na vašem web serveru imate instaliran phpMyAdmin, možete koristiti ove instrukcije da kreirate bazu podataka i korisnika za vašu WordPress instalaciju.

Napomena: Postoji mogućnost da korisnički interfejs različitih verzija phpMyAdmina sadrži izmjene u rasporedu određenih opcija.

 1. Ako baza za WordPress nije kreirana i ne vidite je u listi baza na lijevoj strani ekrana, onda kreirajte bazu podataka na sljedeći način:
  • Odaberite neko ime za vašu bazu podataka (‘wordpress‘ ili ‘blog‘ je sasvim uredu), upišite to ime u polje Create new database, a zatim kliknite na Create.
 2. Kliknite na Home ikonu u gornjem lijevom uglu ekrana da biste se vratili na glavnu stranicu, a zatim kliknite na Privileges. Ako već niste kreirali korisnika za vašu WordPress bazu podataka, onda uradite sljedeće:
  1. Kliknite na Add a new User.
  2. Odaberite korisničko ime za WordPress (npr. ‘wordpress‘ ) i upišite ga u polje pod nazivom User name. (provjerite da je Use text field: odabrano u padajućoj listi.)
  3. Upišite neku jaku šifru (idealno bi bilo da koristite kombinaciju malih i velikih slova, brojeva i simbola) u polje Password. (provjerite da je Use text field: odabrano u padajućoj listi.) Istu šifru unesite ponovo u polje Re-type.
  4. Zapamtite ili zapišite korisničko ime i šifru koju ste upravo kreirali.
  5. Opcije označeno Global privileges ne morate mijenjati.
  6. Kliknite na Go.
 3. Vratite se na stranicu Privileges i kliknite na ikonu Check privileges pored korisnika kojeg ste upravo kreirali za WordPress instalaciju. U sekciji Database-specific privileges odaberite bazu podataka koju ste upravo kreirali za WordPress iz padajuće liste ispod teksta Add privileges to the following database. Stranica će se ponovo učitati i bit će prikazane privilegije za tu bazu. Kliknite na Check All da označite sve privilegije, a zatim kliknite na Go.
 4. Na sljedećoj stranici, zabilježite naziv hosta koji je prikazan pored riječi  Server: na vrhu stranice (obično je ovo localhost).

Korak 3: Podešavanje wp-config.php datoteke

Ovaj korak možete preskočiti ukoliko želite da ove informacije popunite u web pregledniku. Imajte na umu da automatsko popunjavanje ne funkcioniše na svim web serverima.

Pronađite folder u koji ste raspakovali vašu WordPress instalaciju. Datoteku wp-config-sample.php preimenujte u wp-config.php. Otvorite ovu datoteku pomoću nekog uređivača teksta (npr. Notepad).

Unesite informacije o vašoj bazi podataka u sekciji koja se nalazi ispod teksta:
// ** MySQL postavke - Informacije o postavkama možete dobiti od vašeg web hosting servisa ** //

Informacije unosite na sljedeći način:

 • DB_NAME
Naziv baze podataka koju ste kreirali u koraku 2.
 • DB_USER
Korisničko ime koje ste kreirali u koraku 2.
 • DB_PASSWORD
Šifra koju ste odabrali u koraku 2.
 • DB_HOST
Naziv hosta iz koraka 2 (obično je to localhost). Ako je neophodno da unesete port, socket ili pipe, dodajte dvotačku (:) nakon naziva hosta i upišite taj podatak.
 • DB_CHARSET
Kodiranje znakova u bazi podataka. Ovo obično nije potrebno mijenjati.
 • DB_COLLATE
Ova vrijednost se obično ne unosi.

U narednoj sekciji, potrebno je da upišete tajne ključeve koji će se koristiti za enkripciju u vašoj instalaciji. Ključeve možete kreirati na sljedećoj stranici:

Kopirajte vrijednosti sa gornjeg linka i zalijepite ih u odgovarajuća polja.

Sačuvajte vašu wp-config.php datoteku.

Korak 4: Dodavanje datoteka na server

Sada je potrebno da dodate WordPress datoteke na željenu lokaciju na vašem serveru:

 • Ako želite da WordPress instalirate u root vaše domene (npr. http://primjer.ba/), kopirajte sav sadržaj unutar wordpress foldera na željenu lokaciju (ali ne i sam folder pod nazivom wordpress).
 • Ako WordPress želite pokretati iz vlastitog foldera na vašoj web stranici (npr. http://primjer.ba/blog/), kreirajte folder pod nazivom blog na vašem serveru i u njega dodajte WordPress datoteke pomoću FTP-a.

Imajte na umu da će lokacija root foldera za vašu domenu zavisiti od hostinga i operativnog sistema kojeg na njemu koristite. Ako niste sigurni gdje se tačno nalazi root vaše domene, molimo vas da kontaktirate vašeg hosting administratora i pitate za detaljne informacije.

Korak 5: Pokretanje instalacijske skripte

Pokrenite WordPressovu instalacijsku skriptu pomoću wp-admin/install.php.

 • Ako ste WordPress instalirali u root folder, u vašem pregledniku trebate upisati: http://primjer.ba/wp-admin/install.php
 • Ako ste WordPress instalirali u vlastiti folder pod nazivom blog, onda je potrebno da u vaš preglednik upišete: http://primjer.ba/blog/wp-admin/install.php

WordPress će od vas tražiti da upišete podatke o bazi podataka kako bi mogao da kreira wp-config.php datoteku. Ako ovaj korak u instalaciji prođe bez problema, onda ćete moći nastaviti sa podešavanjem. U suprotnom, vratite se na Korak 3 i datoteku wp-config.php kreirajte ručno.

Nakon što unesete podatke o vašoj bazi podataka, na sljedećoj stranici će biti potrebno da naslov vaše stranice, korisničko ime, šifru (dvaput) i vašu email adresu. Također će moći odabrati da li želite da Google, Bing i ostali pretraživači indeksiraju vašu stranicu (ostavite opciju uključenu ako želite uključiti indeksiranje, u suprotnom, opciju isključite). Sve ove opcije ćete kasnije moći izmijeniti u kontrolnoj ploči vašeg WordPressa.