Ovaj dodatak nije testiran s najnovija 3 glavna izdanja WordPress-a. Možda se više ne održava ili se ne podržava i može imati problema sa kompatibilnošću kada se koristi sa novijim verzijama WordPress-a.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Opis

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Slike ekrana

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

ČPP

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Recenzije

16. Septembra 2021.
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
Read all 1 review

Saradnici i programeri

“Gsheet Contact Addons & ShortCode” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Doprinositelji

Zapis promijena

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress