Standardni dodaci (Widgeti)

Omogućava pristup do "standardnih" postavki dodataka u izborniku Izgled – Dodaci i Prilagodi. Također, onemogućava…


WordPress Contributors 2+ miliona aktivne instalacije Testirano sa 6.5.2 Ažurirano 2 sedmice unazad

WPDevs Classic Editor & Widgets

WPDevs Classic Editor & Widgets enables the traditional WordPress classic editor, classic widgets, and the…


WPDevs 20+ aktivne instalacije Testirano sa 6.2.5 Ažurirano 11 mjeseci unazad

Disable Block

Disable Block disables Gutenberg editor and Gutenberg Block Library CSS totally everywhere and enables Classic…


99839 10+ aktivne instalacije Testirano sa 5.8.9 Ažurirano 2 godine unazad