Darken

WordPress Dark Mode Plugin


Jewel Theme Manje od 10 aktivne instalacije Testirano sa 6.3.2 Ažurirano 2 mjeseca unazad

gaplugin-darkmode

Use a shortcode to create a light/dark mode.


GAUTIER Antoine Manje od 10 aktivne instalacije Testirano sa 5.6.12 Ažurirano 3 godine unazad