Beta plugins

Beta dodaci su u razvoju za moguće uključivanje u buduću verziju WordPress-a.