Projekti

WordPress – Moderna semantička platforma orijentisana na web standarde, jednostavnost i preglednost. Trenutna verzija prevedena na bosanski jezik je dostupna za preuzimanje pomoću ovog linka. Prevedene datoteke možete preuzeti na više načina:

WordPress.com – WordPress blog servis koji sadrži desetine hiljada blogova. Ovaj servis pruža mnogo dodatnih mogućnosti pa je koordinacija prijevoda poseban projekat.

bbPress – forum kreiran od strane WordPress programera, jednostavan i kompaktan. U potpunosti je komplatibilan sa WordPressom i može se integrisati u isti. Zahvaljujemo se Adnanu Bajramoviću na pomoći prilikom lokalizacije bbPressa na bosanski jezik. bbPress datoteke za bosanski jezik: bs_BA.po i bs_BA.mo. bbPress plugin još nije u potpunosti preveden na bosanski jezik.

BuddyPress – softver za kreiranje socijalne mreže zasnovan na WordPressu i bbPressu.

Gravatar – globalni servis za avatare, omogućava vam dodjelu avatara ne neku email adresu, nakon čega će se taj avatar prikazivati na svim stranicama koje podržavaju ovu tehnologiju.

WordPress na bosanskom jeziku za prijevod koristi terminologiju koju možete pogledati na stranici bosanskirjecnik.info.