Projekti

WordPress – Moderna semantička platforma orijentisana na web standarde, jednostavnost i preglednost. Trenutna verzija prevedena na bosanski jezik je dostupna za preuzimanje pomoću ovog linka. Prevedene datoteke možete preuzeti na više načina:

WordPress.com – WordPress blog servis koji sadrži desetine hiljada blogova. Ovaj servis pruža mnogo dodatnih mogućnosti pa je koordinacija prijevoda poseban projekat.

bbPress – forum kreiran od strane WordPress programera, jednostavan i kompaktan. U potpunosti je komplatibilan sa WordPressom i može se integrisati u isti. Zahvaljujemo se Adnanu Bajramoviću na pomoći prilikom lokalizacije bbPressa na bosanski jezik. bbPress datoteke za bosanski jezik: bs_BA.po i bs_BA.mo. bbPress plugin još nije u potpunosti preveden na bosanski jezik.

BuddyPress – softver za kreiranje socijalne mreže zasnovan na WordPressu i bbPressu.

Gravatar – globalni servis za avatare, omogućava vam dodjelu avatara ne neku email adresu, nakon čega će se taj avatar prikazivati na svim stranicama koje podržavaju ovu tehnologiju.