Source Code

Ako biste željeli da pregledate WordPress-ov izvorni kod i dokumentaciju fusnota, imamo prikladnu razvijačku referencu i preglednik koda. Takože imamo smijernice za doprinošenje sa Subversion-om i doprinošenje sa Git-om.

WordPress-ov izvorni kod, licenciran pod GNU generalnom javnom licencom / GNU General Public License verzija 2 (ili kasnija), možete potražiti na internetu ili provjeriti lokalno na Subversion ili Git:

  • Subversion: https://core.svn.wordpress.org/
  • Git kopija: git://core.git.wordpress.org/

WordPress minimizira najbitnije JavaScript datoteke korištenjem UglifyJS i CSS korištenjem clean-css, sve prekoGrunt-a izvršioca zadataka koji je baziran na JavaScripti. Razvoj izvora koji uključuje ne-minimizirane verzije ovih datoteka, skupa sa skriptama za bildanje, možetepotražiti na internetu ili provjeriti lokalno na Subversion ili Git:

  • Subversion: https://develop.svn.wordpress.org/
  • Git kopija: git://develop.git.wordpress.org/

Izvorni kod binarne datoteke bilo kojeg programa ili minimizirane skripte koje su uključene sa WordPress-om se mogu slobodno i besplatno preuzeti sa našeg repozitorija izvora.